Eylül Ayı Kozmetik Duyurular

Kozmetik Firmalarının Dikkatine ÜTS-EBS Entegrasyonu Hakkında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) arasında sistem entegrasyonu sağlanmıştır. Ürün Takip Sistemi üzerinden işlem takip

KKDİK Türk Reach’i Yayınlandı

UZUN SÜREDİR BEKLENEN TÜRK REACH’i KKDİK Yönetmeliği YAYIMLANDI Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1907/2006/EC sayılı AB REACH