Deterjan Yönetmeliği ve Yasal Süreç Hakkında

gümrük bakanlığı deterjan bildirimi

Deterjan bildirimi işlemleri 27 Ocak 2018 tarihi ile yapılmamaktadır. Bildirimler  eskiden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘na yapılmaktadır.

Bildirim işlemi yapılmadan ürün satışı gerçekleştirilebilir ve teknik dosya hazırlanması uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Yeni deterjan yönetmeliği için tıklayınız.

Deterjan Bildirimi İçin Ürün Bilgi ve Teknik Dosyası

Piyasa gözetimi ve denetimi için aşağıdaki bilgileri içeren ürün bilgi ve teknik dosyasını, imalatçılar üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında hazır bulundurmak zorundadır. Bütün bilgi ve belgelerin Türkçe çevirisi dosyasında bulunacaktır.

Ülke sınırları içinde aynı ürünün birkaç yerde üretilmesi halinde imalatçı bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda imalatçı seçilen bu yeri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Ürün piyasada olduğu sürece firmada ürün bilgi ve teknik dosyasının bulunması gerekmektedir.

Deterjan Ürünleri İçin Ürün bilgi ve teknik dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler:

deterjan bildirimi

  1. Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulduğunu gösteren bildirim belgesi,
  2. İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veya Bakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili Bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname,(Bakanlık talep ederse)
  3. Bitmiş ürün spesifikasyonu,
  4. Hammaddelere ait güvenlik bilgi formu,
  5. Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
  6. Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler,
  7. Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği,
  8. İthal ürünler için Serbest Satış Sertifikası.

Not – Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.

deterjan bildirimleri

Deterjan Bildirimleri Tebliğleri

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında 2013 yılında YENİ Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ 2013

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ EK-1 2013

Deterjanlar, havuz kimyasalları ve kuvvetli asit bazlar konusundaki denetimler, artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliği, Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği,  Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

deterjan bildirimi danışmanlık

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.