Kimyasal Envanter Bildirimi

Kimyasal envanter bildirimi, Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya karışım içinde ithal edilen 1-1000 ton ve 1000 ton üstü tonajlı tehlikeli maddeleri için yapılır ve kimyasal envanter bildirimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine bildirilmesi zorunludur.

Bu kayıtları yapmayan firmalar için Çevre Kanununda belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.

Kimyasal Envanter Bildirimi Hakkında Yönetmelik

Kimyasal envanter bildirimi ve kimyasal envanter kontrolü hakkında yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen yada kendi halinde karışım içinde olan ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması ve kontrolünün sağlanması için yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltmaktır.

Kimyasal envanter bildirim ve kontrolü yönetmeliği kapsamında firmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya karışım içinde ithal edilen 1-1000 ton ve 1000 ton üstü tonaj aralıklarındaki tehlikeli maddelerin bildirimini yapmakla ve yönetmelikte belirtilen dönem ve koşullarda bildirimlerini güncellemekle yükümlüdürler.

Bu yönetmelik kapsamında, ülkemizde tüzel kişiliği bulunmayan firmalar adına hukuki vekil sıfatıyla bakanlığa veri bildirim işlemini yapmaktayız. Türkiye’de tüzel kişiliği bulunan firmalar içinse, talepleri halinde madde bildirim prosedürünü onların adına gerçekleştirmekteyiz. Her yıl bir önceki yıla ait yeni ithal edilen veya üretilen maddeler bildirilecek ve tüm ithal edilen veya üretilen madde bildirimleri her üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Kimyasal Envanter Bildirimi Tarihleri

İlk kayıtlar için son tarih 31 Mart 2011 olsa da; sistem açık olup, gerekli güncellemeler halen yapılabilmektedir. Ayrıca yönetmelik gereğince, ilk kez üretilen veya ithal edilen ürünlerin de bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kayıtlardan oluşan envanter Aralık 2012’de yayınlandı. Bundan böyle her yıl bir önceki yıla ait yeni ithal edilen veya üretilen maddeler bildirilecek ve tüm ithal edilen veya üretilen madde bildirimleri her üç yılda bir yenilecektir.

2015 yılında 2014 yılında yeni ithal edilen veya üretilen maddelerin bildirimi gerçekleştirilecektir.

2016 Yılında 2013-2015 yılları arasında yapılan ithalatlar ve üretilen maddelerin bildirimleri gerçekleştirilecektir.

Firmalar bu yıl ki kayıtlarını en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadır.

Kimyasal Envanter Bildirimi (KEK yönetmeliği) kapsamındaki hizmetlerimiz

Ulusal ve uluslararası firmalara yasal temsilcilik
Verilerin toplanıp derlenmesi amacıyla ilgili firmaya gerekli desteğin sağlanması
Kayıt edilecek maddelerin güvenlik bilgi formlarından tehlikelerinin belirlenmesi
Firmadan yetki alarak ve bir gizlilik anlaşması düzenlenerek gerekli bilgilerin tedarik edilmesi
Firmanın kimyasal envanteri çıkartılıp, envanteri üzerinden maddelerin her yıl ne kadar üretilip/ithal edildiği hesaplanarak bildirimlerin yapılması
Kimyasalların Envanteri ile Oluşan ÇŞB Tarafından Yayınlanmış Listeler, Muaf Maddeler ve Yönetmelik Değişiklikleri

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.