Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri

sınıflandirma etiketleme bildirimleri

Sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri zorunlu ve online şekilde yapılmalıdır. Tehlikeli kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ithalatçıları Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimlerini online Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden yapması gerekmektedir.

Bu kapsamda herhangi bir kilogram yada tonaj sınırlandırılması olmadan tüm tehlikeli maddelerin bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11.12.2013 tarih ve 28848 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik kapsamında, tehlikeli kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu, bildirimlerin online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak yapılır. Karışımlar için bildirimlerin son tarihi ise 01.06.2016’dır

Yeni ithal edilen veya üretilen tehlikeli maddenizin bir sonraki ay içinde bildirimini yapmak zorundasınızdır.

Bu kapsamda herhangi bir kilogram yada tonaj sınırlandırılması olmadan tüm tehlikeli maddelerin bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Firmanıza tüm güvenlik bilgi formlarını inceleyerek dosya çalışması hizmeti vermekteyiz.

Bu bildirim için maddenin yada karışımın güvenlik bilgi formu, maddelerin CAS ve EC numaraları, fiziksel özellikleri, safsızlıkları, zararlılık sınıfları ve H ifadeleri, P ifadeleri ve zararlılık işaretleri gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda firmanızda ki yetkili kişi, telefon numarası, faks numarası, adres, e-posta ve websitesi gibi tüm iletişim bilgileri de gerekmektedir.

Kimyasal Kayıt Sistemi – KKS Yardım Masası Kullanım Kılavuzu

KKS AKIŞ ŞEMASI

Etiketleme Bildirimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

sınıflandırma ve etiketlendirme bildirimleri

(ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI)

 1. Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi hangi yolla yapılır?

Sınıflandırma Etiketleme bildirimi online.cevre.gov.tr adresindeki Çevre Bilgi Sistemi

Uygulamalarından olan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığı ile yapılır.

 1. Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde -41’ine göre, sadece piyasaya arz edilen ve zararlı olan maddelerin sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılmalıdır.

 1. Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?

Madde miktarına bakılmaksızın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği ) Madde-41’i dahilindeki piyasaya arz edilen zararlı maddelerin bildiriminin yapılması gerekir.

 1. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında karışımın bilgileri “madde girişi” olarak mı girilecek, yoksa karışım

bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek?

Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi (SE bildirimi) madde bazında yapılmalıdır. Dolayısıyla, karışım söz konusu olduğunda, içeriğindeki zararlı maddelerin SE bildirimi yapılacaktır.

 1. Polimerlerin SEA Yönetmeliği kapsamında sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılacak mıdır?

Evet, polimerler SEA Yönetmeliği kapsamındadır ve bunların bildirimi yapılacaktır.

 1. Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken

sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ve alternatif ad talepleri ücrete tabii mi?

Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ücretsizdir. Alternatif ad talebi ücrete tabi olup bu ücret Bakanlığımızın döner sermaye birim fiyat listesinde yer almaktadır.

 1. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimini nasıl yapacağım konusunda nereden bilgi alabilirim?

https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer alan Kimyasallar Yardım Masasındaki Rehber dokümanlardan ‘KKS Uygulaması Kullanım Kılavuzu’ ve ‘Kimyasalların kayıt sistemi

aracılığı ile yapılacak olan zararlı madde bildirimleri için yardımcı akış şeması’ belgelerini

inceleyerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 1. Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye madde veya karışım gönderen bir firma sınıflandırma etiketleme bildirimi için nasıl bir yol izlemeli?

Kendi halinde veya karışım içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda bildirim yükümlülüğü ithalatçınındır. Bu yükümlülük, ticari sır gerekçesiyle, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirebilir.

 1. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, maddeler ve karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan maddelerin piyasaya arz edilmelerini takip eden 1 ay içerisinde bildirimde bulunulur.

 1. İthal edilen zararlı madde ve/ya karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe olmak zorunda mıdır?

Evet. İthal edilen zararlı madde ve karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe hazırlanır. Bununla birlikte, tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.

 1. Öncelikli Kimyasallar Listesinde yer alan maddeler yasaklanacak mı?

Öncelikli Kimyasallar Listesinde yer alan maddeler, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabilecek maddeler olup, risklerinin değerlendirmesi sonucunda, riskleri kontrol altına alınamayacak olanlar için risk azaltım tedbirleri alınacaktır. Kısıtlama ve yasaklama da bu tedbirlerdendir.

 1. Güvenlik Bilgi Formlarını kimler hazırlayabilir?

Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.

 1. İthal edilen zararlı kimyasalın güvenlik bilgi formu aynen Türkçe’ye çevrilerek bu şekilde Türkiye’de piyasaya arz edilir mi?

Hayır. Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.

 1. Piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanmak üzere ithal edilen zararlı kimyasal maddeler için de Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması gerekiyor mu?

Evet, madde ve karışım ithalatçılarının da Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

 1. Avrupa Kimyasallar Ajansında (ECHA) kayıt ettirilen maddelerin, Türkiye’de REACH (Registration, Evaluation Authorizatıon And Restriction Of Chemicals –

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlanması) Tüzüğünü uyumlaştıran Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde ülkemizde tekrar kayıt ettirilmesi gerekecek mi?

Evet. Henüz AB üyesi ülke olmadığımız için AKA’ya (ECHA) yapılan kayıtlar ülkemizde geçerli olmayacaktır.

 1. REACH’in Ek-17sinde (Kısıtlamalar Listesinde) yer alan madde ve madde grupları Türkiye’de ne zaman kısıtlanacaktır?

26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Maddeler ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik kapsamında hali hazırda ülkemizde 20 adet madde kısıtlı/yasaklıdır. REACH Tüzüğünü uyumlaştıran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra REACH Ek-17 kapsamında kısıtlanmış maddeler ülkemiz mevzuatına da aktarılacaktır. Ancak bu maddelerden bazıları için makul bir geçiş süresi verilmesi planlanmaktadır.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.