CPNP Bildirimi

cpnp bildirimi belgesi

CPNP bildirimi AB’ye ihraç eden kozmetik üreticileri açısından önemlidir. AB’ye kozmetik ürün ihraç eden üreticiler 76/768/EEC no’lu AB Kozmetik Direktifi ve akabinde EC 1907/2006 no’lu AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumludurlar.

Sorumlu Kişi; mevzuata uygunluğa ilişkin tüm yükümlülüklerin; ürünün Avrupa Pazarı’na girmesinden önce yerine getirildiğini garanti etmekten ve sonrasında sorumlu olduğu kozmetik ürün için Avrupa’da kozmetovijilans irtibat noktası olarak hareket etme gibi sorumlulukları vardır

Sorumlu kişi AB vatandaşı yada tüzel kişi olabilir.

CPNP Nedir?

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), AB ülkelerinde pazara sunulacak ürünler için geçerli olan Kozmetik Ürün Bildirim Portalıdır.

CPNP portalında hangi bilgiler olmalıdır?

  • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
  • Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres
  • İthalatın yapıldığı ülke
  • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler
  • Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri
  • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı.
  • Hammaddelerin CAS ve Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 Ek 6 Bölüm 3 altında bulunan 1A ve 1B kategorisindeki CMR maddelerinin EC numaraları
  • Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.