REACH EŞYA TANIMI ve SVCH LİSTESİ

REACH EŞYA TANIMI ve SVHC LİSTESİ

REACH Tüzüğünde eşya şöyle tanımlanır:

Üretimi sırasında işlevini kimyasal bileşiminden daha fazla belirleyen özel bir şekil, yüzey ya da tasarım verilmiş bir cisim.

Evlerimizde kullandığımız pek çok eşya vardır; mobilya, giysi, araç, alet, kitap, oyuncak ve elektronik aletler gibi. Bir eşya, tahta bir sandalye gibi basit ya da bir bilgisayar gibi karmaşık bir yapıda olabilir. AB pazarına gönderdiğiniz

REACH EŞYA TANIMI ve SVCH LİSTESİ-4ürünün eşya statüsünde olup olmadığından emin değilseniz aşağıdaki akış yararlanabilirsiniz.

EŞYA YÜKÜMLÜLÜKLER

Eşya tedarikçileri, REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerini saptamak için 3 temel soruyu yanıtlamalıdır.

1- ) Eşyamızdan tasarlanan bir salınım var mı?

Tasarlanan salınım varsa ve eşyanın içine bu amaçla eklenmiş madde miktarı ihracatçı başına 1 ton/yıldan fazla ise
(Eşyanın içine eklenen bir karışım ise 1 ton/yılı aşan her bir ham maddesi için) maddenin Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA/ECHA) kaydı gereklidir.

Tasarlanmış salınımınız yoksa aşağıdaki soruları incelemeye devam ediniz.

2-) Eşyamız,  SVHC “Yüksek Önem Arz eden Madde(ler)” içeriyor mu?

Bazı kimyasalların kansere neden olabilen (kanserojen), genetik değişime yol açabilen (mutajen), canlıların üremelerinde zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan, hayvanların dokularında birikim yapan (biyobirikimli) zararlı etkileri bulunmaktadır. Bunlar ‘yüksek önem arz eden’ (SVHC) maddelerdir. Bu kategori, canlılarda ‘endokrinal sistemi parçalayıcılar’ gibi eşdeğer risk gösteren kimyasalları da kapsamaktadır. REACH’ in amaçlarından biri de izin prosedürü yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tutmak ve bunların daha güvenilir maddelerle değiştirilmesi için endüstriyi özendirmektir.

Bu tür maddelerin eşyalar içinde kullanımı da kontrol edilmeye çalışılmaktadır. AKA (ECHA), bu tür kimyasalları bir Aday Liste halinde yayımlamakta ve bu listeyi sık sık güncellemmektedir. Bu listedeki maddeler daha sonra izin prosedüründeki adımlardan geçerek, REACH Tüzüğü Ek XIV’e girecek ve İzne Tabi Maddeler arasında yer alacaktır.

AB pazarına eşya tedarik eden firmalar, kendi tedarikçilerini de sorgulayarak (ürünlerin ambalajları da dahil olmak üzere) Aday Listede yer alan bu maddeleri kullanıp kullanmadıklarını saptamak durumundadırlar.

3-) Eşyanızda ağırlıkça  % 0,1’den fazla bulunan SVHC’yi  1 ton/yıl’dan fazla mı ihraç ediyorsunuz ?

Ağırlıkça  % 0,1’den fazla  SVHC içeriğine sahip bir eşya ile 1 ton/yıldan fazla SVHC ihraç ediliyorsa Avrupa Kimyasallar Ajansı’na  SVHC bildirimi yapılması gerekmektedir.

SVHC maddenin eşya içindeki oranının hesaplanmasına ilişkin örnekleri Eşyalarla ilgili Türkçe ECHA rehberinde  ve İngilizcesinde bulabilirsiniz. Bildirim AB’deki müşteriler ya da ithalatçılar tarafından yapılabileceği gibi AB-dışı bir firma tarafından AB ülkelerinde atanmış bir Tek Temsilci (OR) vasıtasıyla yapılabilir.

Eğer şu an Aday Listede yer alan bir maddeyi üretiminizde kullanmıyorsanız bile bu listenin güncelleneceğini ve takip edilmesi gerektiğini unutmayınız. Bu takip işleminde bir adım öne geçmek için SVHC maddelerle ilgili olarak bazı sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı sinlist.org ya da Avrupa İşçi Sendikalarının SVHC listelerini kontrol edebilirsiniz. Bu listelerin resmi bir niteliği olmamakla birlikte, içindeki maddelerin ileride AKA’nın aday listesinde yer alma olasılığı yüksektir.

Eşyanızdaki SVHC için bildirim yükümlülüğünü tespit etmeniz için yol gösterici Tablo

REACH EŞYA TANIMI ve SVCH LİSTESİ-2

4- ) Kısıtlamalar Listesi’nde yer alıyor muyuz?

Başka türlü yeterince kontrol edilemeyen AB çapındaki risklerin yönetimi için bazı tehlikeli maddelerin üretiminin, piyasaya sürülmesinin ya da kullanılmasının bazı koşullara tabi olacağı ya da yasaklanacağı bir prosedür getirilmiştir. Kısıtlamalar, sadece madde adını değil, kullanım alanını (koşulunu) da baz alan bir liste olarak yayımlanır. Kısıtlama, bir maddenin, bir eşya içindeki kullanımına da yönelik olabileceği için AB pazarına yönelik çalışan eşya tedarikçileri tarafından takip edilmelidir. REACH Tüzüğü- Ek XVII/Annex XVII, 1 Haziran 2009’dan itibaren AB’de daha önceden uygulanan kısıtlamaları da devralır.

Kısıtlamalar listesi, REACH Tüzüğü’nün Ek (Annex) XVIII’sini oluşturmakta olup Komisyon Tüzükleri ile güncellenmektedir.

Türkçe Kısıtlama Listesi

İngilizce Kısıtlama Listesi (Güncellenen)

Kısıtlamaların Uygulanması ile ilgili Soru-Cevap Kitapçığının Türkçesi

EŞYA ÜRETİMİ/İHRACATI YAPAN FİRMALARIN REACH KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Yükümlülük

Eşyadaki Maddelerin Kaydı

Eşyadaki madde bilgisinin iletimi

 (Güvenli Kullanım Bilgisi)

Eşyadaki Madde Bildirimi

Eşyadaki Tehlikeli Madde Kısıtlamaları

REACH Tüzüğü

Madde 7(1)

Madde 33

Madde 7(2)

Madde 67

Eşya içinde yükümlülüğe konu madde(ler)

Eşyadan salınımı tasarlanmış olan madde(ler)

SVHC AdayListe’de yer alan maddeler

SVHC Aday Liste’de yer alan maddeler

Ek/ Annex XVII

Kısıtlamalar Listesi

Maddenin eşya içindeki tonaj eşiği/sınırı

1 ton/yıl

—–

1 ton/yıl

—–

Maddenin eşya içindeki konsantrasyonu

—-

% 0.1 (ağırlıkça)

% 0.1(ağırlıkça)

Ek/Annex XVII – Kolon 2

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi = Aday ListeREACH EŞYA TANIMI ve SVCH LİSTESİ-3

Bir maddenin, Aday Liste’ ye alınması İzin prosedürünün ilk adımıdır. Aday Liste’deki maddeler,  izin prosedürünün önceliklendirme aşamasını takiben Avrupa Komisyonu’nun onayı ile AB pazarından yasaklanması öngörülen İzne Tabi Maddeler Listesi’ne dahil edilmektedir.

REACH ADAY LİSTE (SVHC LİSTESİ) – Son güncelleme: 15 Haziran 2015

 REACH TESTLERİ VE UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.