MSDS Hazırlama Hizmeti

MSDS Hazırlama, tehlikeli kimyasallar barındıran işletmelerde yapılması zorunlu bir çalışmadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS/Safety Data Sheet) kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. AYANSAN, MSDS danışmanlık konusunda sizlere teknik destek sağlayabilir. Böylece kimyasal yönetmelik gereği sağlanması gereken şartlar son derece sağlam bir şekilde sağlanmış olur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS / MSDS / SAFETY DATA SHEET) Yönetmeliği

MSDS Hazırlama

13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” uyarınca MSDS hazırlama işlemi TÜRKÇE olmalıdır.

13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış tüm güvenlik bilgi formlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları bulunmadığı ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanır.

İthal kimyasallar ülkemizin sınırlarına girdikten ve piyasa arz edilmeleri itibariyle Türkçe GBF’ları bulundurulması zorunludur.

MSDS Hazırlama Konusunda Kimlerden Destek Alabilirsiniz?

MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir. Dolayısı ile Güvenlik bilgi formlarını sadece eğitim almış sertifikalı uzmanları hazırlayabilir. MSDS danışmanlık yetkin kişilerden alınmalıdır.
Uzmanlarımız en son değişen yönetmeliğe göre eğitim almış TÜRKAK tarafından akredite TSE veya NBC kurumları tarafından sertifikalıdır.

Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/SDS/MSDS) hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair SDS hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016’dır.

Karışımlar için eski yönetmeliğe göre hazırlanan tehlike sınıflandırmaları (SAE Yönetmeliği RG 26/12/2008) ile ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanan zararlılık sınıflandırmaları (SEA Yönetmeliği RG.13/12/2013) GBF’lerin 2. Maddesinde bir arada verilir.

MSDS yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, dağıtılması ve gerekli yerlerde bulundurulması yasal bir zorunluluktur. Kimyasalın formülasyonu yada fiziksel/kimyasal özelliği değişiyorsa güvenlik bilgi formunun revize edilmesi gerekmektedir.

Yasal Şartlar Açısından MSDS Hazırlama Gerekliliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirimleri için (kuvvetli asit ve bazlar, deterjanlar, oda kokuları), Yol Kenarı Denetleme İstasyonlarında ve İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinde mevzuata uygun olarak hazırlanmış Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunulması zorunludur.

Piyasaya arz edilen ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesi konularında hizmet vermekteyiz. Ana amacımız, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan Türkçe GBF’ları ADR uyumlu etiketleri en ekonomik, en doğru, en profesyonel ve en hızlı şekilde hazırlanır.

Türkiye’de kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde ADR uyumlu etiket bulundurulması zorunludur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (SDS / MSDS) NEDEN ÖNEMLİDİR?MSDS Hazırlama tehlikeli madde

Güvenlik bilgi formları kimyasal ürünlerin üretici ve alt kullanıcılar arasındaki en önemli iletişim aracıdır. Bu dokümanlar sayesinde üreticiler, satıcılar müşterilerine ürünle ilgili geniş ve detaylı bilgi ulaşmaktadır.

Güvenlik bilgi formları her firmaya uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yangın durumunda, kimyasal sızıntı durumunda, elleçlenirken, maruziyet durumunda, insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelerde neler yapılması gerektiği kısa ve öz bilgiye ulaşmak için güvenlik bilgi formlarından yararlanmak gereklidir.

E-SDS (Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu/Extended-Safety Data Sheet) AB’de kullanılmaya başlanmış Türkiye’de kısa süre sonra uygulanacaktır. Yılda 10 tondan fazla üretilen ve tehlikeli olan maddeler için E-SDS gereklidir.

E-SDS kimyasal maruziyet senaryoları, güvenli çalışma sınırlarını ve risk değerlendirmesi içeren güvenlik bilgi formundan daha kapsamlı versiyonudur.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2014 YÖNETMELİĞİ

GHS’de ve SEA’de KULLANILAN H (ZARARLILIK) ve P (ÖNLEM) İFADELERİ

ESKİ TEHLİKE İŞARETLERİNE  EŞDEĞER YENİ ZARARLILIK İŞARETLERİ

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.