KUVVETLİ ASİT VE BAZ BİLDİRİMİ (ÇAMAŞIR SUYU)

çamaşır suyu bildirimi

2018 ocak ayı itibariyle ilgili ürün grubu için bildirim işlemi yapılması kaldırılmıştır. Güvenlik bilgi formu ve etiket yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması devam edilmektedir.

Kuvvetli Asit ve Baz Tebliğinin amacı; kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

ÜRETİM YERİNİN NİTELİKLERİ 

(1) Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (laboratuvar kontrolü), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.

(2) Hammaddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.

(3) Üretim yerinde üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve benzeri durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı bulunur

(4) Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılması gerekir.

(5) Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

(6) Üretim yeri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olması gerekir.

(7) Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış, yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunması gerekir.

(8) Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türden olması gerekir.

(9) Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenmiş olması gerekir.

(10) Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezaretinde yapılır.

(11) Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulur.

(12) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.

(13) Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 1. Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
 2. Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu bilgileri (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
 3. Etiket örneği,
 4. Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
 5. Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),
 6. Mesul müdür diploma fotokopisi,
 7. Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı sureti,
 8. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 9. Marka Tescil Belgesi veya Marka Tescil Belgesinin başvurusunun fotokopisi,
 10. Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/İl müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
 1. Sağlık veya serbest satış sertifikası (ithal ürünler için),
 2. Varsa Fason üretim sözleşmesi,
 3. Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri.

Not – Bakanlık yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.