Reach SVHC Güncellemesi

REACH SVHC GÜNCELLEMESİ

Avrupa Birliğinde uygulanan kimyasal mevzuatı REACH Tüzüğünde yeni güncelleme gerçekleşmiştir.

ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) 12 Ocak 2017 tarihinde 4 adet Yüksek Önem Arz Eden Maddenin (SVHC) REACH Tüzüğü’nün Aday Listesi’ne eklendiği duyurulmuştur. Söz konusu 4 yeni maddenin daha eklendikten sonra Aday Liste’deki toplam madde sayısı 169’dan 173’e yükselmiştir.

Aday listeye yeni eklenen 4 maddelerin listesi

Madde Adı EC no CAS no SVHC Liste Dahil Edilme Nedeni Kullanım örnekleri
4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 201-245-8 80-05-7 Üreme için toksik (Madde 57c) Polikarbonat, epoksi reçine ve kimyasal maddelerin üretiminde; epoksi reçinelerde sertleştirici olarak kullanılmakta.
Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts 206-400-3

221-470-5

335-76-2

3830-45-3

3108-42-7

Üreme için toksik (Madde 57c)

PBT (Madde 57d)

Yağlayıcı, ıslatma etken maddesi, plastikleştirici ve korozyon önleyici olarak kullanımlarda
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 Çevrede muhtemel ciddi etkisi olan maddelerle eşdeğer öneme sahip (Madde 57f) Kimyasallar ve plastik ürünlerin üretilirken
4-heptylphenol, branched and linear

[substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof]

Çevrede muhtemel ciddi etkisi olan maddelerle eşdeğer öneme sahip (Madde 57f) Polimer üretiminde; yağlandırıcıların formülasyonunda.

1-) Tedarik Zinciri Boyunca SVHC Maddelere İlişkin Bilgi İletimi;

Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren, Avrupa Birliği (AB) (+ Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) ülkelerine “eşya” ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla konsantrasyonda ECHA Aday Listesi’ndeki madde bulunması halinde, bu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri öncelikle kendilerinde hazır bulundurmalı, eşyanın alıcısına ve talep durumunda 45 gün içerisinde tüketicisine  eşyanın güvenli bir şekilde kullanması için yeterli bilgiyi “Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi”ni temin etmelidir (eşyada tespit edilen SVHC’nin adı, CAS numarası, eşyadaki ağırlıkça konsantrasyonu hakkında bilgi verilmesi yeterli görülmektedir).

REACH SVHC Testi yada REACH Deklarasyonu şeklinde bilgi verilebilir.

2-) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na Bildirim Yükümlülüğü;

AB’ye eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’e eşit veya yüksek oranda ve 1 ton/ yıldan daha fazla miktarda bulunan Aday Listesi’ndeki maddeler için söz konusu maddenin Aday Liste’ye dahil edilme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ECHA’ya bildirim yapmak gerekmektedir.

Madde üreticisi/ ihracatçısı firmalarımızın SVHC maddeler ile ilgili yükümlülükleri:

Aday Listeye dahil edilme tarihinden itibaren, bu maddeleri AEA ülkelerine ihraç eden firmalar, müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu (Safety Data Sheet, SDS/MSDS) sağlamak zorundadır. REACH Tüzüğü kapsamında maddeler için hazırlanması gereken SDS/MSDS’in nasıl olması gerektiği, Ek II’de belirtilmiş olup, söz konusu ek, 28 Mayıs 2015 tarih ve 2015/830 (EU) sayılı Komisyon Tüzük ile güncellenmiştir.

REACH EŞYA VE TEST KONULARINDA YRINTILI BİLGİ İÇİN

REACH  testi ve SVHC konularında Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar