MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir

MSDS (GÜVENLİK BİLGİ FORMU) HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

 1. MSDS hazırlama sertifikasına sahip kişi uzman tarafından hazırlanmış mı?
 2. MSDS formunun 16. Bölümünde hazırlayan kişinin sertifika numarası ve sertifika aldığı tarih yazmakta mıdır?
 3. MSDS hazırlayan kişinin ismi yazmakta mıdır?
 4. Güvenlik bilgi formu GHS/SEA/CLP yönetmeliklerine uygun hazırlanmış mıdır?
 5. Bölümde (Madde/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği) firma iletişim bilgileri sizin firmanıza ait doğru bilgiler mi?
 6. Güvenlik bilgi formunda tehlike piktogramları yeni SEA/CLP yönetmeliğine göre uyumlu mudur? (Turuncu piktogramlar yerine kırmızı kenarlı beyaz arka planlı piktogramlar var mı?)
 7. Ürününüz eğer karışım ise MSDS 3. Bölümde tüm maddelere ait sınıflandırma yapılmış mı?
 8. Bölümde (Fiziksel ve Kimyasal Özellikler) yer alan bilgiler ürününüze ait mi?
 9. Eğer ürün tehlikeli/zararlı ise güvenlik bilgi formu ADR’ye (Taşımacılık) uygun şekilde sınıflandırılmış mıdır?
 10. Eğer ürün tehlikeli/zararlı ise 14. Taşımacılık Bilgileri bölümünde ADR’ye uygun UN numarası belirtilmiş midir?
 11. Diğer Bilgiler Bölümünde MSDS’in tüm bölümlerinde yer alan H (zararlılık) ifadelerinin tam açıklamaları yer alıyor mu?
 12. Güvenlik bilgi formunun her sayfasında hazırlama tarihi, revizyon tarihi, sayfa numarası, GBF kodu ve düzenleme sayısı yazılı mıdır?

Eğer yukarıdaki sorulara birden fazla hayır içeriyorsa güvenlik bilgi formunuz yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanmamış ve eksiklikler içermektedir.

MSDS konusunda kimyasal danışmanlık hizmetleri için daha ayrıntılı bilgi için info@ayansan.com  dan bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar