Kozmetik Firma Bilgileri Hakkında İl Sağlık Müdürlüklerini Duyurusu

Kurumumuz görev alanında yer alan Kozmetik Ürünler ile ilgili; Kozmetik Firma Kaydı ve Ürün Bildirimleri 2 Mart 2016 tarihinden itibaren Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden yapılmaktadır. ÜTS’de Kozmetik Ekranları, Kozmetik Firma Kayıt ve Ürün Bildirimi modülleri aktif olarak kullanımdadır. ÜTS sistem tasarımı doğrultusunda Kozmetik Firmalarının adres/firma bilgileri VEDOP sisteminden çekilerek ÜTS’ye kaydedilmektedir. Bu nedenle Kozmetik Firmalarının vergiye esas (VEDOP) adresleri, Kozmetik Ürünün etiketinde yer alan adresleri ve Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) sistemine kayıtlı adreslerinden farklı olabilmektedir.*

Bu doğrultuda, Kozmetik Firmalarına ait adres bilgilerinde elektronik sistemler (ÜTS, ESY) üzerinden sorgulanan firma bilgilerinin yanında kozmetik ürün ambalajlarında yer alan üreticiye ait ürün bilgi dosyasının bulunduğu adres bilgilerinin de dikkate alınması hususu ilgililere önemle duyurulur.

*Kozmetik Yönetmeliği Madde 10 “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” (2). fıkra (a) bendinde belirtildiği şekilde :“Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. Kozmetik ürün ambalajında birden fazla adresin olması durumunda, ürün bilgi dosyasının hangi adreste olduğu belirtilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.”

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Yorumlar