msds satın alKostik MSDS formu hazırlamadan önce ilgili kimyasallar ile ilgili bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. MSDS hazırlama danışmanlık hizmeti verdiğimiz kuruluşlarda kostik MSDS dosyası ile ilgili tüm gereklilikleri en ince ayrıntılarına kadar kurgularız. TÜRKAK akreditasyonlu MSDS danışmanlarımız sayesinde bu aşamaları hızlı biçimde atlatabilirsiniz. Aşağıdaki metinde de kostik Msds dosyasının hazırlanması için gerekli temel bilgileri bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir çalışma için lütfen iletişime geçiniz.

Kostik MSDS Hakkında

Kostik, kimyasal teknik uygulamalar için kullanılır ve tehlikeli bir maddedir. Yerel gereklilikler ve GHS/CLP AB direktifleri çerçevesinde tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Kostik MSDS hazırlamak için hem direktifleri hem de kimyasal özelliklerine hâkim olunması gerekmektedir.

Kostik İlkyardım ve Yangın Önlemleri

İlk yardım edenin kendini koruması gerekir. Kazazedeyi tehlikeli bölgeden çıkararak yatarak çıkartılmalı ve acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurulmalıdır.
Yangına müdahale edilirken, Alkol stabil köpük, Kuru kimyasal toz, BCF (mevzuatın izin verdiği yerde), Karbon dioksit, Sadece büyük yangınlar için Su spreyi veya sisi kullanılmalıdır. Müdahale edilirken Oksitleyici maddeler ile (örn. nitratlar, oksitleyici asitler, çamaşır suyu, yüzme havuzu kloru gibi) kirlenmesinden kaçının, tutuşma ortaya çıkabilir. Bundan dolayı yangına müdahale edilirken bu maddelerin kullanılmadığından emin olunmalıdır.

Temel Kimyasal Özellikler

Kostik MSDS hazırlamak istediğinizde birtakım kimyasal bilgilere ihtiyacınız olacaktır. AYANSAN olarak her türlü kimyasal maddede geniş bir bilgi birikimine sahip olduğumuz gibi kostik konusunda da geniş bir bilgi birikimine sahibiz. Bir kısmını vermiş olduğumuz bilgiler ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.
Görünüm
Renk
Koku
Koku eşiği
pH @ 20 (°C)
Erime Noktası / Donma Noktası (˚C)
Başlangıç Kaynama Noktası ve Kaynama aralığı (˚C) 760 mmHg
Parlama Noktası (PM Kapalı Kap) (˚C)
Yoğunluğu (kg/L)
Molekül Ağırlığı (g/mol)
Üst / Alt Alevlenirlik veya patlayıcı Limitleri
Buharlaşma Basıncı
Hacimce uçucular @ 21 °C
Buharlaşma hızı/oranı
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Bozunma Sıcaklığı, ˚C
Viskozite cst @25 °C
Açıklamalar

Kostik İçin Mevzuat Bilgileri

Kostik hakkında MSDS oluşturulurken ürün; “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve “AB mevzuatında” öngörülen usul ve esaslara göre sınıflandırılmış ve etiketlenmelidir.
Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri incelemelisiniz.
· Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
· Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
· Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
· İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
· Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
· Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
· Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
· Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 2015 (ADR)

Kostik MSDS Örneği

Yaklaşımımızı gösterebilmek adına MSDS ile ilgili örnek bir giriş paylaşıyoruz. Tüm MSDS’ler ile ilgili sayfaya ulaşmak için lütfen MSDS Formu sayfamızı ziyaret ediniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.