Kimyasalların Kaydı (KKDİK) Türk Kimya Sanayine Neler Getirecek?

turkbayrak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, AB’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’nü (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) uyumlaştıran “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) Taslağı”nı, internet adreslerinde yayımladığı belirtilerek, anılan taslak hakkında sanayiden görüş ve öneriler istenmektedir.

 

KKDİK (Türk REACH’i)  genel olarak insan sağlığı ve çevre korunması için faydalı olacaktır. Kimyasalların bilinçli olarak kullanılması endüstri ve tüketiciler için önemlidir. REACH uygulaması ile AB ülkelerinde birçok zararlı kimyasal kullanımı kısıtlanmış yada yasaklanmıştır. Üreticiler daha güvenli olan kimyasal hammaddeleri kullanmaya yönelmiştir.

KKDİK mevzuatı belirli tonaj aralıklarında kimyasalların kaydını zorunlu tutmaktadır. Kimyasallar kayıt edilirken birçok fiziksel, kimyasal ve toksikolojik test zorunlu olacaktır.

REACH mevzuatında kayıt ve test masrafları çok yüksek bedellerden oluştuğu için eğer benzer bedeller KKDİK içinde geçerli olursa kimya endüstrisi için ağır bir yük oluşturacaktır. Bu masrafları KOSGEB ve diğer devlet teşvikleri ile %100 karşılanarak Türk Kimya sanayinin desteklenmesi gerekir. KKDİK uygulanmaya başlandıktan sonra yüksek masraflı kayıt ücretleri büyük ve uluslararası firmalar tarafından kolayca karşılanacakken, KOBİ’ler büyük firmalara göre çok daha fazla etkilenecektir. Kayıt ücretlerinin kimya endüstrisi için ağır bir yük oluşturmayacak şekilde minimum tutulması gerekmektedir. Firmaların KKDİK kapsamında uzman personel istihdam etmeleri yada danışman firmalar ile çalışmaları gerekecektir. Bu ücretlerin yüksek olması çoğu üreticiyi kayıt dışı kimyasal kullanımına teşvik edecektir.

KKDİK kayıtları tamamlandıktan sonra da yetkili otorite tarafından denetlemeler etkin bir şekilde yapılmalıdır. Eğer denetlemeler etkin bir şekilde gerçekleşip yüksek cezalar uygulanırsa firmalar kayıt yapmak zorunda kalacaktır. Diğer bir yandan kimya sanayine olumsuz etkileri gözlenebilir ve küçük firmalar ayakta kalması zorlanacaktır.

AB Avrupa Kimya Ajansı’nda (ECHA) kayıt edilen dosyalarının Türkiye ile paylaşılması ise test ve veri ulaşımını için firmaların yükünü hafifletecektir. Bilgi paylaşımı ile kayıt işlemleri daha kolay tamamlanacaktır.

Elde edilen bilgi ile daha güvenli kimyasal kullanımı ile insanların maruz kalacağı zararlı kimyasalların ve çevreye salınan kimyasalların azaltılması hedeflenmektedir.

Kayıt tarihlerinin ülkemiz koşulları gözünde bulundurularak AB’de ki uygulamalara göre daha uzun tutulması gerekmektedir. Ayrıca denetleme mekanizmasının nasıl işleyeceği ve ceza tutarları netleştirilmelidir.

AB’de uygulanan SIEF ve konsorsiyum uygulamalarının Türkiye de nasıl uygulanacağı da netleştirilmelidir. Çevre Bakanlığı, dernek ve sanayi odaları tarafından kimya sanayinin iyi şekilde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.

KKDİK hakkındaki yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

info@ayansan.com yada +90 212 485 50 59

Yorumlar