Kimyasal Yönetimi Neden Önemli

home-hero

Kimyasal yönetimi kimya endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar için vazgeçilmez bir işlemdir. Kimyasal yönetimi ulusal ve uluslararası kimyasal mevzuatların (REACH, CLP) takip edilmesi, ülkelere göre uygulanması içeren işlemlerdir. Kimyasal yönetiminde hangi yasaklı yada kısıtlı maddelerin kullanılacağı ve kimyasal üretim proseslerine dikkat edilmesi gereklidir. Kısıtlamalar için test sonucu ve uygun dökümantasyon ile ispat edilmelidir.

Kimyasal üreten yada ithal eden firmalar özellikle tehlikeli ürünlerine ait Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır. Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) kimyasal ürünlere ait özellikleri, ilk yardım önlemleri, yangın önemleri, toksikolojik ve taşımacılık bilgilerini içeren 16 kısımdan oluşmaktadır. Türkiye’deki yönetmelikler uyarınca Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) sertifikalı uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda kimyasalların en iyi ve doğru şekilde kullanılması ve elleçlenmesi sağlanır.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) üzerindeki sınıflandırmaya dayanılarak SEA/CLP yönetmeliklerine uygun şekilde kimyasal etiketleme hazırlanmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri de kimyasal yönetimi sürecinde yapılması yasal olarak zorunlu işlemlerdendir.

Kimyasal yönetimi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir konudur.

Kimya firmaları bu iş için kendi uzmanlarını olmalı yada danışmanlık hizmeti almalıdır. Danışmanlık hizmeti almanın faydaları ise kendi bünyesinde olan elemanların görev değişikliği yada işten ayrılma durumlarında kimyasal yönetim süreçlerinde bir çok aksaklık meydana gelmektedir. Firmanın itibarı sarsılabilir ve marka güvenirliği zedelenebilir. Ayrıca firmada çalışan uzmanların tecrübesi ve bilgisi sırf kimyasal danışmanlığı olan firmalar ile kıyaslanmamalıdır. Yanlış hazırlanan Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ve yanlış kimyasal uygulamalar çevre ve insan üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan kazalara neden olabilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı profesyonel bir kimyasal yönetimi için kimyasal danışmanlık hizmeti tercih edilmelidir.

Kimyasal yönetimi ve mevzuat ile ilgili ayrıntılı bilgi için info@ayansan.com  dan bize ulaşabilirsiniz.

 

Burak Ayan

Yük. Biyomüh. Kim./MSc Bioengineer Chemist

Kimyasal Güvenlik ve Ruhsatlandırma Danışmanı

Chemical Safety and Regulatory Affairs Consultant

( 1 ) COMMENT

Yorumlar