GHS / CLP Düzenlemesi

GHS CLP düzenlemesi

GHS / CLP düzenlemesi, uluslararası protokoller çerçevesinde kimyasalların düzenlenmesini ön görür. Kimyasalların Sınıflandırılma ve Etiketlenme Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS/Global Harmonized System) ile tüm dünyada kimyasalların tek bir sınıflandırma oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından yaratılmıştır. Böylece dünyada her ülkenin farklı sınıflandırma sisteminin yarattığı karışıklık tek bir sistem altında toplanmış olacaktır.

1992 yılında Rio Birleşmiş Milletler Konferansında Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü  (OECD), birçok ülke ve kurum ile GHS sistemin temelleri atılmıştır.

Avrupa Birliği 2008 yılında kabul ettiği ve 2010 yılı sonunda yürürlüğe giren Classification, Labelling and Packaging (CLP/Sınıflandırılma, Etiketleme ve Ambalajlama) direktifleri de MSDS‘ler için GHS’yi temel almıştır. Kimyasal ürünlerin AB sınırları içinde nasıl sınıflandırılacağını, etiketleneceğini ve ambalajlanacağını tanımlar.

CLP Düzenlemesi ve Yasal Durumu

Türkiyede ise 11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız (SEA 2013)” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları küresel sisteme ve AB sistemine uygun hale getirildi.

GHS’ye uygun sınıflandırılan kimyasal madde ve karışımlara ait ayrıntılı bilgi içeren formlara Safety Data Sheet (SDS/MSDS) yani Güvenlik Bilgi Formu (GBF) denir.

clp düzenlemesi

Kimyasal ürünlerin küresel anlamda bir kimlik kartı düzenlenmiş olur. Bu formlarda üreticiler hakkında bilgi,
ürün hakkındaki tehlike bilgileri, ürün içeriği, ürüne maruz kalınması halinde alınacak sağlık ve çevre ile ilgili tedbirler, taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında alınacak tedbirler, sınıflandırılması, yangın ve kaza halinde neler yapılacağı, atık olması durumundaki bertaraf bilgileri, toksikoloji ve ekotoksikoloji bilgileri verilmektedir.

Bu formları okuyan ürün hakkında tam bir bilgiye sahip olur ve nasıl kullanacağını, depolayacağını, taşıyacağını, maruz kalması durumunda neler yapması gerektiğini bilir.

Birleşmiş Milletler 2003 yılında purple book (mor kitap) yayını ile GHS sistemi ni yayınlamıştır. 2 senede bir yeni revize versiyonu yayınlanmaktadır. 2015 Haziranda  6. Baskısı yayınlanmıştır. CLP Düzenlemesi ile ilgili kaynak olabilecek dokümanları aşağıda bulabilirsiniz.

MSDS FORMU

 

 

GHS Purple Book 2013 5. Baskı (GHS Mor Kitap) (İngilizce)

GHS Purple Book 2015 6. Baskısı Birleşmiş Milletler tarafından yayınlandı (İngilizce)

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.