Ekim Ayı TİTCK Kozmetik Duyuru Bülteni

EKİM AYI TİTCK KOZMETİK DUYURU BÜLTENİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 25 Ekim 2017 tarihinde KOZMETİK MÜESSESELERİNDE GÖREV ALAN SORUMLU TEKNİK ELEMANLARA İLİŞKİN KILAVUZ yayınlamıştır.

Kılavuz, üreticilere ve sorumlu teknik eleman (Mesul müdür) olarak görev yürütecek kişilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Sorumlu teknik eleman atanmasına yönelik ön şartlar
Sorumlu teknik eleman ataması, görev tanımı içinde yer alan sorumluluklarını yerine getirmek koşuluyla görev yürüttüğü müessesenin kapasitesi, ürün çeşitliliği ve görev aldığı diğer müessesede çalışma saatlerini de dikkate alarak, ilgili mevzuatlardaki yükümlülüğü ile çelişmeyecek şekilde yapılmalıdır.

KOZMETİK MÜESSESELERİNDE GÖREV ALAN SORUMLU TEKNİK ELEMANLARA İLİŞKİN KILAVUZ_25.10.2017

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 25 Ekim 2017 tarihinde KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİ VE GÜVENLİLİK ve DEĞERLENDİRİCİSİ HAKKINDA KILAVUZ SÜRÜM 2.0 yayınlanmıştır.
Güvenlilik Değerlendiricisi Eğitimi
(1) Kozmetik ürünlerin güvenlilik değerlendirilmelerine ilişkin yapılacak  olan eğitim programlarında yer alacak tüm eğitmenler, eğitim verecekleri konu ile ilgili gerekli bilimsel ve teknik eğitime yeterli düzeyde sahip olduğunu belgeler ile kanıtlamalıdır.

(2) Eğitim programına katılacak kişilerin nitelikleri (mevzuatla belirtilen meslekler ve  alınmış eğitimler) verilecek eğitimi almaya yeterli olmalıdır.

(3) Eğitim programının kapsamı güvenlilik değerlendirmesi içeriğinde yer alan konularla ilgili olmalıdır.

(4) Eğitim programının sonunda verilecek belgede eğitimin programının adı ve süresi  açıkça yazılı olmalıdır.

(5) Eğitim kapsamının yeterli düzeyde ölçülebileceği en az 1 adet sınav uygulaması yapılır.

(6) Eğitim programı “alanında uzman akademik koordinatör/koordinatörler”  sorumluluğunda yürütülür.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİ VE GÜVENLİLİK ve DEĞERLENDİRİCİSİ HAKKINDA KILAVUZ SÜRÜM 2.0_25.10.2017

Kozmetik Ürünlerde İddiaları Kanıtlamak Üzere Yapılan Belgelendirme Çeşitlerine İlişkin Kılavuz

Kozmetik Ürünlerin Analizlerine İlişkin Kılavuz_09.10.2017

Kozmetik Ürünlerin Bileşenlerinin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kılavuz_09.10.2017

Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 4.0_09.10.2017

Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0_09.10.2017

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar