2016 Yılı 3. Çeyrek Kozmetik Denetleme Verileri

KOZMETİK ÜRÜNLERDE 2016 3. ÇEYREK DENETLEME VERİLERİ

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 171

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 130

Güvensiz ürün sayısı: 9

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 132.992 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 50.000 TL

Toplam para cezası: 182.992 TL

Kaynak:TİTCK SİTESİ

Yorumlar