2015 Kozmetik Denetlemeler ve Cezaları

Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi ile Kozmetik Denetim Dairesince yürütülen tıbbi cihaz ve kozmetik denetimleri kapsamında, 2015 yılı dördüncü üç aylık dönem gerçekleştirilen çalışmalarda, teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır.
Bu kapsamda uygulana idari para cezası tutarı toplamı 3.294.725 TL’dir.

Tıbbi Cihazlar:

· Denetlenen ürün sayısı: 776

· Güvensiz ürün sayısı: 44

· Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 7

· Güvensizlik gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 737.660 TL

· Teknik Düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 23.450 TL

· Toplam para cezası: 761.110 TL
Bununla birlikte, 2015 yılında Tıbbi Cihaz Denetim Dairesince yürütülen piyasa gözetimi ve faaliyetleri neticesinde toplamda 2873 adet ürün denetlenmiş olup bu ürünlerden 1215 adedi uygunsuz, 9 adedi teknik düzenlemeye aykırı, 101 adedi ise güvensiz olarak tespit edilmiş ve bu faaliyetlerin neticesinde 1.724.253 TL para cezası uygulanmıştır.

Kozmetik Ürünler:

· Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 482

· Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 350

· Güvensiz ürün sayısı: 93 (86 adedi sahte/kaçak üründür.)

· Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 133.724 TL

· Güvensizlik gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 260.000 TL

· Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 100.000 TL

· Toplam para cezası: 493.724 TL

Bununla birlikte, 2015 yılında Kozmetik Denetim Dairesince yürütülen piyasa gözetimi ve faaliyetleri neticesinde toplamda 1272 adet ürün denetlenmiş olup bu ürünlerden 937 adedi teknik düzenlemeye aykırı, 119 (86 kaçak sahte) adedi ise güvensiz olarak tespit edilmiş ve bu faaliyetlerin neticesinde toplam 1.570.472 TL para cezası uygulanmıştır.

Bu kapsamda Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı uhdesinde bulunan tıbbi cihaz ve kozmetik ürün denetimleri kapsamında; 2015 yılı içerisinde 4145 adet ürün denetlenmiş, 2152 adet ürün teknik düzenlemeye aykırı bulunmuş olup 220 adet ürün güvensiz olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda uygulana idari para cezası tutarı toplamı 3.294.725 TL’dir.

Yorumlar