Zararlılık işaretleri (Piktogramlar)

Zararlılık işaretleri, Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP/SEA) Yönetmeliği’ne uygun olarak eski tehlike işaretlerine eşdeğer yeni piktogramlar hazırlanmıştır.

Yeni yönetmeliğe göre zararlı madde veya karışımlar satan üretici, tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır.  Yeni yönetmeliğe (SEA) göre maddeler için geçiş süreci 01/06/2015 karışımlar için 01/06/2016’dır.

Bu yönetmelik ile güvenlik bilgi formlarının sınıflandırması değişmiş ve CLP/GHS sistemine uyumlu hale getirilmiştir. 11 Aralık 2013’ten önce eski yönetmeliğe (SAE 2008) göre sınıflandırılmış tüm güvenlik bilgi formlarının yeniden hazırlanması gerekmektedir. Eski MSDS’lerin yenilenmesi ile birlikte zararlılık işaretleri de yenilenmelidir.

zararlılık işaretleritehlike işaretlerizararlılık işaretleri

Zararlılık İşaretleri ve Sınıfları

Her zararlılık sınıfı için zararlılık işareti, zararlılık sınıfı farklılaşmaları ve zararlılık kategorisi SEA yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olmalıdır ve sembol ve genel format açısından verilen örneklerle uyumlu olmalıdır.

Fiziksel zararlılık işaretleri

1.1.  İşaret: Patlayan Bomba

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

explos

GHS01

Ek-1 Başlık 2.1

Kararsız patlayıcılar

Ek-1 Başlık 2.1.2.2  Patlayıcılar Kısım  1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Ek-1 Başlık   2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler A, B

Ek-1 Başlık  2.15

Organik peroksitler, Tipler A, B

1.2. İşaret: Alev

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

flamme

GHS02

 

Ek-1 Başlık  2.2

Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.3

Alevlenir  aerosoller, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.6

Alevlenir  sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.7

Alevlenir  katılar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık  2.8

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tipler B, C, D, E, F

Ek-1 Başlık 2.9

Piroforik sıvılar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık  2.10

Piroforik katılar,  zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.11

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 2.12

Su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran maddeler ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.15

Organik peroksitler, Tipler B, C, D, E, F

1.3. İşaret: Daire Üzerinde Alev

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)
rondflam

GHS03

Ek-1 Başlık 2.4

Oksitleyici gazlar, zararlılık kategorisi 1

Ek-1 Başlık 2.13

Oksitleyici sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

Ek-1 Başlık 2.14

Oksitleyici katılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3

1.4. İşaret: Gaz Silindiri

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

bottle

GHS04

Ek-1 Başlık 2.5

Basınç altındaki gazlar:

Sıkıştırılmış gazlar;

Sıvılaştırılmış gazlar;

Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar;

Çözünmüş gazlar

1.5. İşaret: Aşınma

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

acid_red

GHS05

Ek-1 Başlık 2.16

Metaller için aşındırıcı, zararlılık kategorisi 1

1.6. Zararlılık İşareti Gerektirmeyen Zararlılık Sınıfları ve Zararlılık Kategorileri:

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.5’in Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.1 : Kısım 1.6’nın Patlayıcıları

Ek-1 Başlık 2.2 : Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 2.8 : Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, Tip G

Ek-1 Başlık 2.15 : Organik Peroksitler, Tip G

Sağlığa ilişkin zararlılık işaretleri

2.1. İşaret: Kuru Kafa ve Çapraz Kemikler

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

skull

GHS06

 

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorileri 1, 2, 3

 

2.2. İşaret: Aşınma

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

acid_red

GHS05

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt aşınması, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 1C

Ek-1 Başlık 3.3

Ciddi göz hasarı, zararlılık kategorisi 1

2.3. İşaret: Ünlem İşareti

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

exclam

GHS07

 

Ek-1 Başlık 3.1

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), zararlılık kategorisi 4

Ek-1 Başlık 3.2

Cilt tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.3

Göz tahrişi, zararlılık kategorisi 2

Ek-1 Başlık 3.4

Cilt  hassaslaştırıcılığı , zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorisi 3

Solunum yolu tahrişi

Narkotik etkiler

2.4. İşaret: Sağlık Zararlılığı

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

silhouete

GHS08

 

Ek-1 Başlık 3.4

Solunum  hassaslaştırıcılığı, zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B

Ek-1 Başlık 3.5

Eşey hücre mutajenitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.6

Kanserojenite, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.7

Üreme sistemi toksisitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2

Ek-1 Başlık 3.8

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.9

Özel Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, zararlılık kategorileri 1, 2

Ek-1 Başlık 3.10

Aspirasyon zararı, zararlılık kategorisi 1

2.5. Zararlılık İşareti Gerektirmeyen Sağlık Zararlılık Kategorileri:

Ek-1 Başlık 3.7: Üreme sistemi toksisitesi, anne sütü üzerine veya anne sütü ile etkiler, ilave zararlılık kategorisi

Çevresel zararlılık işaretleri

3.1. İşaret: Çevre

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)
Aquatic-pollut-red

GHS09

Ek-1 Başlık  4.1

Sucul çevreye zararlı

Akut zararlılık kategorisi 1

Uzun süreli zararlılık kategorisi 1, 2

Aşağıdaki çevresel zararlılık sınıfları ve zararlılık kategorileri için bir zararlılık işareti gerekmemektedir:

Ek-1 Başlık 4.1: Sucul çevreye zararlı – Uzun süreli zararlılık kategorileri 3, 4

İlave zararlılık işaretleri

4.1. İşaret: Ünlem İşareti

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)
exclam
GHS07
Ek-1 Başlık 5.1

Ozon tabakasına zararlı, zararlılık kategorisi 1

 

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.