GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2014 YÖNETMELİĞİGÜVENLİK BİLGİ FORMU 2014 YÖNETMELİĞİ

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin teknik esaslar Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliği ile düzenlendi.

11 Aralık 2013 tarihinde, AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların zarar sınıflandırmaları değişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” 13 Aralık 2014 Tarih 29204 No’lu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Güvenlik Bilgi Formlarını akredite edilmiş bir kurum tarafından sertifikalanmış uzman TÜRKÇE hazırlar.
Güvenlik Bilgi Formu Bölümleri

Güvenlik bilgi formları 16 bölümden oluşmaktadır. Aşağıda bulunan başlıklar ve alt başlıkları aynı kalacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Aşağıdaki başlıkların her biri farklı veri kaynakları kullanılarak uzmanlık gerektirerek hazırlanır.

 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
 2. ZARARLILIK TANIMLANMASIGÜVENLİK BİLGİ FORMU 2014 YÖNETMELİĞİ-3
 3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER
 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
 10. KARARLILIK VE TEPKİME
 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
 12. EKOLOJİK BİLGİLER
 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
 15. MEVZUAT BİLGİLERİ
 16. DİĞER BİLGİLER

 

Başlıklar ve alt başlıklar ile ilgili ayrıntılı bilgi için yönetmelik ekini inceleyebilirsiniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN (EK-1) GEREKLİLİKLERE TIKLAYINIZ 

GHS’de ve SEA’de KULLANILAN H (ZARARLILIK) ve P (ÖNLEM) İFADELERİ

ESKİ TEHLİKE İŞARETLERİNE EŞDEĞER YENİ ZARARLILIK İŞARETLERİ

 YETERLİLİK SINAVI KONULARI VE PUANLAMASI 

Sınav süresi 120 dakikadır. Çoktan seçmeli ve klasik kısımlarından oluşur.

BİRİNCİ BÖLÜM

Çoktan şeçmeli (en az 4 şıklı) 15 sorudan oluşur. Çoktan seçmeli soruların konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması Tablo-1’de yer almaktadır.

Puanlamada sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar doğru cevabı götürmez.GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2014 YÖNETMELİĞİ-2

Tablo 1. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına

göre soru sayıları ve puanlaması

 

Test Sorusu Konu Başlıkları Soru Sayısı Puan Toplam Puan
Mevzuat 5 2 10
Güvenlik bilgi formu bilgileri 2 2 4
Sınıflandırma bilgisi 6 2 12
Taşımacılık bilgisi 2 2 4
                                                              TOPLAM PUAN 30

İKİNCİ BÖLÜM

En az 7 alt sorudan oluşan 1 adet güvenlik bilgi formu hazırlamaya ilişkin klasik sorudur. Bu bölüm toplamda 70 puandır.

YETERLİLİK SINAVINA KATILABİLME KRİTERLERİ

Aşağıda yer alan kriterleri sağlayanlar yeterlilik sınavına katılabilirler:

a) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

b) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

c) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

ç) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

d) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda 100 tam üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Güvenlik bilgi formu hazırlama yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Belgesini geçerlilik süresi sona ermeden yenilemek isteyenler de yeniden sınava girebilirler.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI YETERLİLİK SINAVI ve SINAV TARİHLERİ İÇİN

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.