SOURCES AND TURKISH REGULATIONS

YÖNETMELİKLER

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA 2014 YÖNETMELİĞİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİLİKLER

GHS PURPLE BOOK 2013

GHS Purple Book 2015 6. Baskısı Birleşmiş Milletler tarafından yayınlandı (İngilizce)

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 2013

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 2013 Ekleri

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZIRLANAN TÜRKİYE’DE YÜKSEK HACİMDE ÜRETİLEN VE/VEYA İTHAL EDİLEN MADDE LİSTESİ

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanan Türkiye’de Yılda 1 Ton veya Üzerinde Üretilen ve/veya İthal Edilen Madde Listesi

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA HAZIRLANAN ÖNCELİKLİ KİMYASALLAR LİSTESİ

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VERİ GİRİŞİNDEN MUAF TUTULAN MADDELER

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 2008 (K.E.K. Yönetmeliği) 27092 Mükerrer Sayılı ve 26 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2009

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ 2010

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİN UYGULAMA REHBERİ

Kimyasal Kayıt Sistemi – KKS Yardım Masası Kullanım Kılavuzu

KKS AKIŞ ŞEMASI

TEHLİKELİ  ATIKLARIN  KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK-4 ATIK LİSTESİ

GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ATIK NUMARALARI

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLAMASI VE ETİKETLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  (2008 ESKİ YÖNETMELİK)

ADR 2015 TÜRKÇE CİLT II

ADR 2015 TÜRKÇE CİLT I

ADR 2015 İNGİLİZCE

Bize Ulaşın
I Approve the Law on Protection of Personal Data.