ADR ve ADR Belgesi Nedir ?

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin , insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk , yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.


ADR

ADR: Tehlikeli Malların Kara yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Anlaşmanın Fransızca Kısaltmasıdır

(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

ADN (Tehlikeli Malların Yurtiçi Su Yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), 2001’de yürürlüğe girmiştir.

IMDG (Tehlikeli Malların Deniz yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanmıştır. Tehlikeli maddelerin taşımacılığının yanı sıra deniz kirliliğine engel olmak için gemi ile taşınan zararlı maddelerin taşınması ile ilgili şartlar da içermektedir.

ICAO (Tehlikeli Malların Hava yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması), Endüstriyel standartları içerir.

RID (Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması); Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) Ek1 kısmındaki regülasyonları içerir.

IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba’da kurulmuştur. ICAO tarafından zorunlu kılınan tüm hükümleri içerir.

ADR Nedir ?

Tehlikeli Madde Taşımacılı – ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre ‘de yapılmış ve 29 Ocak 1968 ‘de yürürlüğe girmiş , Anlaşma, 21 Ağustos 1975 ‘te New York ‘ta “tadil eden 14. (3) madde protokolü” gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985’te yürürlüğe girmiştir.
Ülkemizde ADR standartlarının yürürlüğü girişi 01.01.2010 tarihidir.
Gerekli düzenlemeler 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
Ülkemizde 2010 yılında yürürlüğe girecek olan ve halen ADR ye taraf ülkelerde geçerli ve 44 ülke’de ve Türkiye ’de geçerli olan ADR Belgesi ‘ni alabilirsiniz.

ADR  başka bir şekilde,

ADR , taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciridir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.

Kimler ADR belgesi almak zorundadır?

Tehlikeli yük naklinde kullanılan ambalaj, IBC, büyük ambalaj, basınçlı kap, tank üreticileri ve karayolunda hareket halinde bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri bu belgeyi almak zorundadırlar.

ADR Araç Uygunluk Belgesi

“Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Ambalaj, Tank Ve Kapların Test, Sertifikalandırma ve Muayenelerinin Yapılması Yetkilendirme Protokolü” uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görevi ve yetkisi kapsamında bulunan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajların, tankların ve kapların; test, sertifikalandırma ve muayenesiyle ilgili iş ve işlemleri TSE tarafından yapılacaktır.

TSE Başvurularınız için 

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ – UYGULAMA VE ÜCRET YÖNERGESİ

ADR

 

Ücretsiz danışmanlık, teknik bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ayansan.com yada +90 (212) 485 50 59 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu Onaylıyorum.